Leedu Farmaatsiasektori Palgauuring

2024

Farmaatisasektori palgauuring viiakse läbi farmaatsiasektoris või -valdkonnas tegutsevate organisatsioonide baasil. Uuringu eesmärgiks on võrrelda kokkulepitud tingimustel tööde palgatasemeid vastavas võrdlusgrupis. Farmaatsiasektori palgauuring annab organisatsioonidele oluliselt põhjalikuma info farmaatsiasektori või -valdkonna töötajate tasustamise osas.

Tegemist on kinnise uuringuga, st. uuringu tulemusi saavad osta ainult uuringus osalenud organisatsioonid.

Tutvu eelmise aasta uuringu kokkuvõttega