Paslaugos

Organizacija    

Organizacijų atlyginimų apklausos

Lietuvos bendros rinkos atlygio tyrimas

Nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio 2023

Daugiau nei 97 000 darbuotojų iš 386 skirtingų organizacijų atlygio duomenys. Virš 140 pareigybių šeimų, kurios atnaujinamos atsižvelgiant į rinkos poreikius.

Bendras rinkos atlygio tyrimas bus baigtas rugpjūčio mėnesį.

Sektoriaus atlyginimų tyrimas

Prasideda Kovo mėnesį 2023

Sektorinis požiūris į atlyginimų rinką. Konkrečiam sektoriui būdingos darbo vietų grupės, tendencijos ir atlyginimų nustatymo principai.

2023 m. bus atliekami šių sektorių tyrimai: farmacijos, finansų, informacinių ir ryšių technologijų (IT).

Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų tyrimas

Tyrimas atliekamas spalio mėn. 2023
 • Aukščiausio lygmens vadovai ir valdybos nariai
 • Užmokesčio paketų lygiai ir struktūros
 • Daugiau nei 100 skirtingų organizacijų
 • Rezultatai pateikiami antroje lapkričio pusėje

Pulso tyrimas

Tyrimas buvo atliekamas 2022 metų gruodį
 • Dabartinės tendencijos atlygių rinkoje
 • Planai ir prognozės ateinantiems metams
 • Paruoštas 2023 metų sausį

Tarptautinis "Mercer" atlygio tyrimas (TRS)

Prasideda Gegužės mėnesį 2023
 • 150 skirtingų šalių atlyginimų duomenys
 • Visas atlyginimas: bazinis atlyginimas, garantuotos išmokos, trumpalaikės ir ilgalaikės paskatos ir išmokos
 • Galimybė gauti informaciją apie vienos atskiros darbo vietos atlyginimą
 • Tarptautiniu mastu pripažinta metodika

Tyrimai Baltijos šalyse

Prasideda Kovo mėnesį 2023
 • 3 Baltijo šalys
 • Vientisa metodologija
 • Lengvai palyginami duomeys

Organizaciniai tyrimai

Įsipareigojimų ir pasitenkinimo apklausa

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Figure Baltic Advisory turi ilgametę bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis patirtį
 • Išsami organizacijos stipriųjų pusių ir pagrindinių kliūčių apžvalga 
 • Įspūdinga vaizdinė ir išsami santrauka - tiek kiekybinė, tiek kokybinė analizė
 • Rekomendacijos ir indėlis priimant tolesnius valdymo sprendimus ir vykdant tolesnę veiklą

Organizacijos kultūros tyrimas

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Remiantis mokslo žiniomis
 • Sukurta specialiai Estijos verslo aplinkai
 • Estijos normų grupė
 • Įvertina organizaciją pagal septynias skirtingas skales
 • Leidžia parodyti išsamų visos organizacijos profilį arba palyginti pagal padalinius
 • Galima derinti su kitais organizacijos tyrimais

Organizacijų konsultacijos

Konsultacijos dėl organizacinės kultūros ir talentų valdymo

Galima užsisakyti ištisus metus

Kuriame ir tobuliname valdymo sistemas

 • Veiklos valdymas
 • Organizacijos struktūros auditas, struktūros tipai
 • Talentų valdymo sistemos
 • Pokyčių valdymas
 • Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo principų nustatymas

Konsultacijos dėl atlyginimų politikos

Galima užsisakyti visus metus

Sukuriame atlygio sistemą, atitinkančią organizacijos tikslus, kultūrą ir galimybes

 • Darbo vietų vertinimas / klasifikavimas
 • Atlygio strategijų ir atlygio sistemos peržiūra arba nustatymas
 • Atlygio už darbo rezultatus modelių kūrimas
 • Išmokų poveikio žemėlapio sudarymas
 • Atlygio politikos mokymai ir seminarai
 • Konsultavimasis visais atitinkamais komunikacijos klausimais