Paslaugos

Organizacija    

Organizacijų atlyginimų apklausos

Lietuvos bendros rinkos atlygio tyrimas

Prasideda nuo kovo mėn. 2023

Daugiau nei 100 000 darbuotojų iš 400+ skirtingų organizacijų atlyginimų duomenų. Beveik 140 pareigybių šeimų, kurios atnaujinamos atsižvelgiant į rinkos poreikius.

Metinis atlyginimų tyrimas bus baigtas rugpjūčio mėnesį.   

Sektoriaus atlyginimų tyrimas

Prasideda Kovo mėnesį 2023

Sektorinis požiūris į atlyginimų rinką. Konkrečiam sektoriui būdingos darbo vietų grupės, tendencijos ir atlyginimų nustatymo principai.

2023 m. bus atliekami šių sektorių tyrimai: farmacijos, finansų, informacinių ir ryšių technologijų (IT).

Lietuvos Aukščiausio Lygio Vadovų Atlyginimų Tyrimas

Spalio mėn. atlikta apklausa 2022
 • Aukščiausio lygio vadovai ir Valdybos nariai
 • Atlygio paketų struktūra ir paketai
 • Daugiau nei 100 skirtingų organizacijų
 • Rezultatai pateikiami antroje lapkričio pusėje

Pulso tyrimas

Tyrimas buvo atliekamas 2022 metų gruodį
 • Dabartinės tendencijos atlygių rinkoje
 • Planai ir prognozės ateinantiems metams
 • Paruoštas 2023 metų sausį

Tarptautinis "Mercer" atlygio tyrimas (TRS)

Prasideda Gegužės mėnesį 2023
 • 150 skirtingų šalių atlyginimų duomenys
 • Visas atlyginimas: bazinis atlyginimas, garantuotos išmokos, trumpalaikės ir ilgalaikės paskatos ir išmokos
 • Galimybė gauti informaciją apie vienos atskiros darbo vietos atlyginimą
 • Tarptautiniu mastu pripažinta metodika

Tyrimai Baltijos šalyse

Prasideda Kovo mėnesį 2023
 • 3 Baltijo šalys
 • Vientisa metodologija
 • Lengvai palyginami duomeys

Organizaciniai tyrimai

Įsipareigojimų ir pasitenkinimo apklausa

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Figure Baltic Advisory turi ilgametę bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis patirtį
 • Išsami organizacijos stipriųjų pusių ir pagrindinių kliūčių apžvalga 
 • Įspūdinga vaizdinė ir išsami santrauka - tiek kiekybinė, tiek kokybinė analizė
 • Rekomendacijos ir indėlis priimant tolesnius valdymo sprendimus ir vykdant tolesnę veiklą

Organizacijos kultūros tyrimas

Galima užsisakyti ištisus metus
 • Remiantis mokslo žiniomis
 • Sukurta specialiai Estijos verslo aplinkai
 • Estijos normų grupė
 • Įvertina organizaciją pagal septynias skirtingas skales
 • Leidžia parodyti išsamų visos organizacijos profilį arba palyginti pagal padalinius
 • Galima derinti su kitais organizacijos tyrimais

Organizacijų konsultacijos

Konsultacijos dėl organizacinės kultūros ir talentų valdymo

Galima užsisakyti ištisus metus

Kuriame ir tobuliname valdymo sistemas

 • Veiklos valdymas
 • Organizacijos struktūros auditas, struktūros tipai
 • Talentų valdymo sistemos
 • Pokyčių valdymas
 • Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo principų nustatymas

Konsultacijos dėl atlyginimų politikos

Galima užsisakyti visus metus

Sukuriame atlygio sistemą, atitinkančią organizacijos tikslus, kultūrą ir galimybes

 • Darbo vietų vertinimas / klasifikavimas
 • Atlygio strategijų ir atlygio sistemos peržiūra arba nustatymas
 • Atlygio už darbo rezultatus modelių kūrimas
 • Išmokų poveikio žemėlapio sudarymas
 • Atlygio politikos mokymai ir seminarai
 • Konsultavimasis visais atitinkamais komunikacijos klausimais