Lietuvos Aukščiausio Lygio Vadovų Atlyginimų Tyrimas

2022

Rudenį publikuojamas aukščiausio lygio vadovų atlyginimų tyrimas, kuriame išsamiai analizuojama Valdybos pirmininkų ir narių atlyginimų politika ir skirtingi jų atlyginimų dydžiai.

Tyrime "Top Executive Compensation Survey" analizuojami valdybos pirmininkų ir narių atlyginimai, skirtingi pozicijų lygiai ir įvairios kompensacijų paketų dalys.

Aukščiausio lygio vadovu laikomas asmuo, kuris dalyvauja kasdieniniame organizacijos valdyme (pavyzdžiui, kaip valdybos pirmininkas arba valdybos narys). Valdybos pirmininku vadiname organizacijos valdybos pirmininką / generalinį direktorių / vykdomąjį vadovą, kuris yra atsakingas už kasdienį minėtos organizacijos valdymą. Valdybos narys dažnai gali atlikti kasdienes savo pareigas (pavyzdžiui, finansų direktoriaus, gamybos vadovo ir t. t.).

Siekiant užtikrinti informacijos apie darbo užmokestį objektyvumą, į tyrimą neįtraukiami aukščiausio lygio vadovai, kurie taip pat veikia kaip pagrindiniai akcininkai arba vieninteliai konkrečios organizacijos ar įmonės savininkai. Kitąvertus, įtraukiami įvairių ekonomikos sektorių aukščiausio lygio vadovai (skirtinga apyvarta, darbuotojų skaičius ir kapitalo kilmė).

Informacija apie aukščiausio lygio vadovų atlyginimus pateikiama pagal grupes, sudarytas atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, apyvartą, kapitalo kilmę ir atsakomybės mastą. Be darbo užmokesčio, apklausoje pateikiami pirmininkų ir valdybos narių darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo kriterijai bei jų atlyginimų paketų sudedamosios dalys.

Peržiūrėkite praėjusių metų apklausos santrauką

Dalyvauju apklausoje

Klientai teikia pirmenybę

Dalyvauju apklausoje ir perku rezultatus

Perku apklausos rezultatus, bet apklausoje nedalyvauju

Norėčiau daugiau informacijos apie dalyvavimą