Paslaugos

Prisidedame prie skaidraus ir sąžiningo darbo pasaulio kūrimo, padėdami organizacijoms kurti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategijas ir sistemas, taip pat teikdami duomenis apie darbo užmokestį bendroje rinkoje ir verslo sektoriuose.

Paslaugos

Patirtis

Figure Baltic Advisory yra pirmaujanti darbo rinkos tyrimų ir konsultacijų agentūra Baltijos šalyse. Jau daugiau kaip 25 metus atliekame kompensacijų tyrimus pasitelkdami mūsų regionui pritaikytą metodologiją. Mūsų atlygio tyrimas analizuoja plačiausią imtį Baltijos šalyse - daugiau nei 1 000 organizacijų ir 300 000 darbuotojų.

Mūsų žmonės