Leedu Tippjuhtide Palgauuring

2022

Hilissügisel ilmuv Tippjuhtide Palgauuring annab põhjaliku ülevaate juhatuse esimeeste ja juhatuse liikmete tasustamispraktikate ning tasu tasemete kohta. 

Tippjuhtide Palgauuring annab ülevaate ettevõtete juhatuse esimeeste ja juhatuse liikmete tasustamisest. Uuringus antakse ülevaade nii palgatasemetest kui ka erinevatest tippjuhtide tasustamisel kasutatavatest kompensatsioonipaketi osadest.

Käesolevas uuringus mõistetakse tippjuhi all inimest, kes tegeleb firma igapäevase juhtimisega (näiteks juhatuse esimees ja juhatuse liige). Juhatuse esimehe all mõistame me organisatsiooni või ettevõtte juhatuse esimeest/tegevdirektorit/tegevjuhti, kes tegeleb asutuse igapäevase juhtimisega. Juhatuse liige võib täita sageli mõne valdkonna juhi igapäevaseid ülesandeid (näiteks finantsjuht, tootmisjuht jne).

Palgainfo objektiivsuse tagamiseks ei ole arvesse võetud nende tippjuhtide palkasid, kes on ühtlasi ka organisatsiooni või ettevõtte suuraktsionärid või ainuomanikud.

Parima võimaliku ülevaate saamiseks on uuringusse osalema kutsutud tippjuhte erinevatest majandusvaldkondadest, erineva käibe, töötajate arvu ja kapitali päritoluga organisatsioonidest.

Tippjuhtide tasustamise info on esitatud organisatsiooni töötajate arvu, käibe, kapitali päritolu ning tippjuhtide vastutuse ulatuse põhjal moodustatud gruppide kaupa.

Uuringus tuuakse lisaks töötasudele välja juhatuse esimeeste ja juhatuse liikmete palkade määramise ja maksmise kriteeriumid ning nende tasupaketi koostisosad.

Tutvu eelmise aasta uuringu kokkuvõttega

Osalen uuringus

Kliendid eelistavad

Osalen uuringus ja ostan tulemused

Ostan tulemused, ei osale uuringus

Soovin osalemise kohta lisainfot