Sklandus duomenų rinkimo procesas padeda geriau planuoti darbo atlygį ir kompensavimo mechanizmus

2024-04-24

Irja Rae

Irja Rae, "Figure Baltic Advisory" vadovaujanti partnerė

Duomenų apie darbo pozicijas rinkimas ir lyginimas šiuolaikinėse organizacijose – būtinas. Kaip tai padaryti teisingai, sklandžiai ir sėkmingai pataria „Figure Baltic Advisory“ specialistai.

Šių metų kovo mėnesį pradėjome intensyvų savo tyrimų sezoną. Visose Baltijos šalyse vyko išankstiniai mūsų kasmetinio atlygio tyrimų seminarai. Klientai teigia, kad apklausų duomenų rinkimas padeda organizacijoms aiškiai suprasti darbinių pareigybių ir atsakomybių vertę bei nustatyti jų tarpusavio ryšius.

Pastaraisiais metais organizacijos intensyviai plėtėsi, tad personalo vadovai galėjo nepastebėti tam tikrų konkrečiose pozicijose įvykusių pokyčių: kaip augo konkrečias pareigas užimančių žmonių įgūdžiai, ar šis augimas yra pakankamas, kad būtų galima priimti sprendimą dėl naujo pareigybių šeimos lygmens ar kt. 

Vis dažniau organizacijose atsakomybė už sprendimų dėl atlyginimų siūlymus suteikiama komandų vadovams. Tam kad sprendimai būtų priimami tinkamai, vadovai turėtų būti tikri, jog jų atsakomybės sričiai priklausančios pareigybės yra teisingai palygintos su atitinkamomis rinkos pareigybėmis. Tad kodėl nesusidarius aiškaus pozicijų ir jų atsakomybių vaizdo per pareigybių šeimų klasifikavimo procesą ir analizę?

Neseniai paskelbtame įraše aptarėme, kaip atlikti pareigybių analizę. Dabar gilinsimės į duomenų rinkimo procesą.

Estijoje vykusiame išankstiniame mūsų tyrimų pristatymo seminare „Telia Estonia“ atlygio skyriaus vadovas Terje Kuusik pasidalijo gerąja praktika, kaip pirmaujanti telekomunikacijų bendrovė savo įmonėje struktūrizavo apklausos duomenų rinkimo procesą. Štai kaip buvo sudaryta sistema:

1 etapas: planavimas

Procesas pradedamas nuo grafiko, atitinkančio „Figure“ rekomenduojamą metodologiją, sudarymo. Pagal tokį grafiką personalo verslo partneriai bei kontrolieriai gauna naujausią informaciją apie „Telia“ aktualių pareigybių grupių pokyčius.

2 etapas: pasirengimas

Kitas svarbus etapas – duomenų failų, apimančių darbuotojų duomenis, pareigybių pokyčius ir darbo šeimų pakeitimus, dalijimasis tarp personalo vadovų. Tai padeda tvirtą pagrindą duomenų rinkimui įmonėse. Kitas žingsnis – bendras darbas su vadovais. 

3 etapas: vadovų įtraukimas

Pokalbiai su vadovais yra labai svarbūs, įtraukiant juos į procesą, paaiškinant pokyčių priežastis, išsamiai nagrinėjant darbo funkcijas ir užtikrinant teisingumą organizacijoje. Jie taip pat svarbūs, kai reikšmingai keičiasi darbo pareigos arba įvedamos naujos pareigybės. Jų įtraukimas ir diskusijos sąlygoja geresnį rezultatų įgyvendinimą, kai apklausos jau yra parengtos.

4 etapas: duomenų palyginimas ir rinkimas

Atliekamas duomenų palyginimas tarp padalinių, siekiant juos suderinti su „Telia“ darbo šeimomis („Telia“ bendrovė yra sukūrusi savo vidinę darbo vietų architektūrą) ir palyginant su kitais panašiais vaidmenimis organizacijoje. Šis palyginimas sudaro pagrindą siūlyti pakeitimus ir pereiti prie duomenų rinkimo, kuris apima darbo šeimų ir lygių perdavimą finansų specialistams. Duomenų rinkimo proceso tikslas – tyrimui pateikti teisingus ir įmonės viduje patvirtintus duomenis.

„Figure Baltic Advisory“ dėkoja Terje Kuusik iš bendrovės „Telia“. Remiantis tiek šios bendrovės atstovų įžvalgomis, tiek savo profesionalia patirtimi, rekomenduojame atlikti toliau nurodytus veiksmus tam, kad būtų užtikrintas sklandus duomenų rinkimo procesas.

- Ankstyva pradžia užtikrina pakankamai laiko kruopščiam planavimui ir vykdymui.

- Vadovų įtraukimas nuo pat pradžių skatina bendradarbiavimą.

- Suskirsčius darbo grupes į lengvai valdomas kategorijas, supaprastėja vertinimas.

- Vadovų atliekamo vertinimo derinimas ir koordinavimas skatina nuoseklumą.

- Įvertinkite tipinį darbą, atliekamą einant pareigas. Vertinimas turėtų būti grindžiamas tipinėmis pareigose atliekamomis užduotimis, o ne asmeniu, kuris šiuo metu eina šias pareigas.

- Sprendimai turėtų būti grindžiami tikruoju darbo turiniu, o ne pareigybės pavadinimu.

- Darbas turėtų būti vertinamas toks, koks jis yra dabar, o ne toks, koks jis galėtų būti ar kaip jis galėtų pasikeisti ateityje.

- Nustatant tinkamą darbo šeimą reikia užduoti šiuos klausimus:

  • Kokių pagrindinių žinių ar kvalifikacijos reikia šiam darbui?
  • Kokie reikalavimai svarbiausi priimant naują darbuotoją į šias pareigas (kokios srities išsilavinimas, patirtis yra svarbesni)?
  • Ar į šį darbą įeina dauguma aukštesnio lygio pareigų?
  • Kaip šis darbas lyginamas su kitais tos pačios darbo grupės darbais organizacijoje?

Neretai planuoti pradedame per vėlai. Todėl rekomenduojama pradėti iš anksto, kad procesai vyktų sklandžiai.