Lietuvas vispārējais atalgojuma pētījums

2023
Vispārējais atalgojuma pētījums ir visaptverošs ikgadējs pārskats par to, kas notiek Igaunijas algu tirgū, iekļaujot visas galvenās nozares un amatus.

Atalgojuma pētījumā iegūtā informācija ir vērtīgs ieguldījums, pārskatot atalgojuma un citu labumu paketes organizācijā. Pētījumā tiek analizēts kopējais organizāciju piedāvātais atalgojums (pamatalga, piemaksas un prēmijas) un dažādie labumi. Pētījums sniedz vadītājiem detalizētu pārskatu par to, kāda ir organizācijas pozīcija algu tirgū, un piedāvā iespējas tālākai analīzei. 

Datu vākšanas un apstrādes process, kā arī pētījuma rezultātu iesniegšana ir konfidenciāli un balstās uz labāko praksi (prasībām un procedūrām). 

Figure Baltic Advisory 25 gadu pieredzi pētījumu veikšana raksturo:

  • Izlases reprezentativitāte
  • Amatu klasificēšana pēc to sarežģītības un atbildības līmeņa
  • Datu kvalitāte un precizitāte

Pētījuma sākums: marts
Pētījuma rezultāti: augusts

Ja vēlaties iegādāties 2022. gada pētījuma rezultātus, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu vadītāju

Klienti dod priekšroku

Es pērku pētījuma rezultātus, bet nepiedalos pētījumā

Vēlos vairāk informācijas par dalību