Jaunumi

Ar ko atšķiras uz organizācijām un uz darbiniekiem balstītas aprēķinu metodes?

13.09.2023

Atalgojuma pētījumos mēs izmantojam divus dažādus aprēķinu metodoloģijas: uz organizācijām balstītu aprēķinu un uz darbiniekiem balstītu aprēķinu.