Prognožu Pētījums

2024

Pulsa aptauja iezīmē algu tirgus prognozes nākamajam gadam.

Prognožu pētījums sniedz priekšstatu par aktuālajām tendencēm algu tirgū, atskatās uz izmaiņām, kas veiktas organizācijās pagājušajā gada otrajā pusē, un apkopo plānus un prognozes nākamajam gadam attiecībā uz atalgojuma paketēm un personāla vadību.

Pētījuma izlasē ir iekļauti klienti, kuri ir piedalījušies 2023. gada atalgojuma pētījumā.

Klienti dod priekšroku

Es piedalos pētījumā un saņemu rezultātus

Es pērku pētījuma rezultātus, bet nepiedalos pētījumā

82 organizācijas ir atbildējuši uz Lietuvas prognožu pētījuma jautājumiem.

Dalībnieku saraksts atrodas šeit.

Vēlos vairāk informācijas par dalību